Varde å er Danmarks trediestørste vandløb.
EU har støttet projektet med 60 millioner så man kunne genoprette åen som den engang så ud. Det nyder fisken snæbelen, oddere, ål og laks godt af. Nyd de flotte billeder af landskabet